نورهای شدید و متناوبی که از لامپ و یا کامپیوتر و تلویزیون ساطع می شوند، و همینطور طرح های متناوب سیاه و سفید و یا رنگی تلویزیون، در افراد مستعد سبب بروز حمله تشنج می توانند به شوند.

2 تا 3 درصد افراد مبتلا به صرع، زمانیکه در مقابل چنین نوری قرار گیرند دچار تشنج می شوند. افراد مستعد دیگری هم هستند که فقط در مقابل نور شدید و یا طرح های متناوب تلویزیون دچار حمله می شوند و در سایر اوقات حمله ای ندارند که به این موارد صرع رفلکسی به نور گفته می شود.

بیشترین سن احتمال بروز حمله تشنج با نور، دوران کودکی و نوجوانی است و با افزایش سن از شیوع آن کاسته می شود. اگرچه در دخترها این موارد شایعتر است اما چون پسرها بیشتر بازی کامپیوتری می کنند موارد مراجعه در پسران بیشتر مشاهده می شود.

هر قدر شدت نور بیشتر باشد و بویژه نور قرمز و بخصوص با تناوب تابش 3 بار در ثانیه، احتمال بروز حمله بیشتر است. همینطور هر قدر نور محیط کمتر باشد و به منبع تابش و یا صفحه تلویزیون و کامپیوتر نزدیکتر باشد این احتمال بیشتر می شود.

طرح های تناوبی چند ضلعی، نواری و یا دایره ای سیاه و سفید و یا رنگی هم بویژه اگر مقدار تناوب تغییر رنگ 20 بار در ثانیه باشد در افراد مستعد سبب بروز تشنج می تواند بشود. در این موارد نیز شدت نور، شدت تمایز رنگ، کمی نور محیط و نزدیکی به صفحه تلویزیون در احتمال بروز تشنج موثر است.برای پیشگیری از تشنج بهتر است موارد زیر رعایت شود.

  1. از شدت نور و تمایز رنگ تلویزیون و یا بازی کامپیوتری بکاهیم. بویژه اگر مقدور باشد از نسبت رنگ قرمز به آبی کاسته شود.
  2. نور محیط کم نباشد.
  3. صفحه نمایش بازی کامپیوتری کمتر از 12 اینچ باشد. و فاصله تا صفحه نمایش حداقل 4 برابر قطر دو گوش صفحه و یا بیش از 60 سانتیمتر باشد.
  4. از بازی بیش از یک ساعت پرهیز شود.
  5. از صفحه نمایش LCD برای بازی کامپیوتری استفاده شود.
  6. فاصله تا تلویزیون بیش از 3 متر باشد.
  7. برای تغییر برنامه و یا خاموش کردن از دستگاه کنترل راه دور استفاده شود و یا اگر به تلویزیون نزدیک می شود با دست روی یک چشم را به پوشاند.
  8. از رفتن به محیط هایی که نور شدید و متناوب تابیده می شود (مثل رستوران و کنسرت ها) اجتناب شود و  یا از عینک پولاریزه آبی یا عینک معروف به Z1 استفاده شود.


منبع : دکتر جواد عاملی |صرع، تلویزیون و بازی کامپیوتری
برچسب ها : تلویزیون ,بازی ,تشنج ,صفحه ,کامپیوتری ,موارد ,بازی کامپیوتری ,صفحه نمایش ,افراد مستعد ,احتمال بروز ,بروز حمله